PUBLICATIONS

Most Viewed / Jan 04, 2018

Veri Sorumluları Sicili ve Kayıt Yükümlülüğü

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Veri Sorumluları Sicili Hakkın...

Read More
Oct 30, 2015

Ayıplı İfa Halinde Tüketicinin Seçimlik Hakları

Seçimlik haklar; ayıplı mal veya hizmet karşısında tüketicinin mağduriyetinin önüne geçmek adına...

Read More
Oct 28, 2015

Türk Borçlar Kanunu’ndaki Alt Kira ve Kullanım Hakkı Devri ile Kira İlişkisinin Devri Hükümlerine Genel Bakış

Türk Borçlar Kanunu’nun alt kira ve kullanım hakkı devri ile kira ilişkisinin devri iki farklı ma...

Read More
Oct 28, 2015

Türk Medeni Kanunu’na Göre Yasal (Kanundan Doğan) Önalım Hakkı

Önalım (şuf’a) hakkının iki türü vardır; sözleşmeden doğan önalım hakkı ve kanundan doğan (yasal)...

Read More
Oct 26, 2015

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun Gereği Alıcılardan Alınan Onay Süreci

6563 sayılı Elektronik Ticaret'in Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun (“Elektronik Ticaret Kanunu”) 0...

Read More
Oct 26, 2015

Teminat Senetlerinin Hukuki Niteliği

Bir anlaşma uyarınca, mal veya hizmetin eksiksiz tamamlanacağını, taahhüdün yerine getirileceğini...

Read More
Oct 23, 2015

Kredi Kartı Dolandırıcılığı

Özellikle 2000’li yıllardan sonra kredi kartıyla yapılan alışverişlerde yaşanan ciddi artışı taki...

Read More
Oct 21, 2015

Bina veya Diğer Yapı Eseri Malikinin Sorumluluğunun Hukuki Niteliği

Bilindiği üzere Türk Hukuk Sistemi, kural olarak “kusur ilkesine” dayalı kusur sorumluluğunu beni...

Read More
Oct 21, 2015

Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan Manevi Tazminat

Borçlunun ifa etmekle yükümlü olduğu borcunu yerine getirememesi durumunda borca aykırılık meydan...

Read More
Oct 01, 2015

Sözleşmenin Kurulması İcap ve Kabul

Sözleşme karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları ile kurulur. Konuya ilişkin tanım 6098 say...

Read More
Sep 08, 2015

Sıklıklar Rapor Alan Personelin İş Akdinin Geçerli Sebeple Feshi

I. GİRİŞ

İşçi işveren ilişkisi kapsamında, işçilerin herhangi bir rahatsızlıkları olmamak...

Read More
Sep 07, 2015

Kira Bedelinin Sözleşmede Belirtilenden Fazla Ödenmesinin Sonuçları

Kira bedelinin kira sözleşmesinde belirtilen bedelden düzenli olarak fazla ödenmesi sıklıkla KDV...

Read More
Jul 01, 2015

Medya Kuruluşları Açısından Alkol ve Tütün Ürünlerinin Reklam Yasağı

MEDYA KURULUŞLARI AÇISINDAN ALKOL VE TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN REKLAM YASAĞI

Alkol ve alkollü ürü...

Read More

ALL PUBLICATIONS