PUBLICATIONS

Most Viewed / Jan 04, 2018

Veri Sorumluları Sicili ve Kayıt Yükümlülüğü

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Veri Sorumluları Sicili Hakkın...

Read More
Jun 26, 2015

Rekabet Hukukunda Dikey Anlaşmalar

Rekabet hukukunda dikey anlaşmalar, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanuna...

Read More
Jun 23, 2015

İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Ve Unsurları

İşyerinde psikolojik taciz (mobbing), öğreti ve Yargıtay kararlarında, çalışanlara, işveren veya...

Read More
Jun 01, 2015

İşçinin Ücretinde İndirim Yapılmasını Şartları

I. GİRİŞ

Günümüzde, işverenlerin ekonomik koşulların olumsuzluğundan kaynaklanan sebeple...

Read More
May 12, 2015

Marka İhlali Halinde Açılabilecek Davalar

556 Sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname’nin (“556 Sayılı KHK”) “Marka...

Read More
Apr 28, 2015

Hukuki El Atma ve Dolaylı Kamulaştırma

Kamulaştırma Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 46. Maddesinde düzenlenmiştir. Anayasa’nın 46. Mad...

Read More
Feb 22, 2015

Haksız Rekabet Durumunda Başvurulabilecek Hukuki Yollar

I. GENEL BİLGİ

Haksız rekabete ilişkin düzenlemeler, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu...

Read More
Feb 22, 2015

Sendikaların Yetki Tespit Süreci ve Yetki Tespitine İtiraz Davası

I. GENEL OLARAK

Sendikaların toplu iş sözleşmesi akdedebilmek üzere yetki başvurusunda bu...

Read More
Feb 09, 2015

İşyeri Kiralarında, Kira Artışı Ve Tahliyeye İlişkin Yasa Hükümlerinin Değerlendirilmesi

İşyeri kiralarında, kira sözleşmesinde yer alan kira artış ve tahliye hükümlerinin geçerliliğinin...

Read More
Jan 13, 2015

İkale Sözleşmesinin Geçerliliği Ve Hukuki Sonuçları

İş sözleşmesinin sonlandırılması amacıyla düzenlenecek olan ikale sözleşmesinin geçerliliği ve so...

Read More
Jan 11, 2015

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu’nun Perakende İşletmeler ve Alışveriş Merkezlerine Etkileri

1. Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu’nun Perakende Sektörüne Etkileri

Per...

Read More

ALL PUBLICATIONS