PUBLICATIONS

Most Viewed / Apr 01, 2018

Veri Sorumluları Sicili ve Kayıt Yükümlülüğü

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Veri Sorumluları Sicili Hakkında...

Read More
Sep 25, 2017

A Comparison Between the ICC and ISTAC

The fully established and modern Istanbul Arbitration Center (“ISTAC”) on 20/01/2014 has paved way f...

Read More
Sep 18, 2017

Yabancıların Türkiye’de Çalışma İzni Alabilmesi

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu (''Kanun''), 29800 sayılı ve 13.08.2016 tarihli Resmi Gazete’...

Read More
Sep 11, 2017

Kişilik Haklarının İhlali Sebebiyle Erişimin Engellenmesi Usulü

Kişilik haklarını ihlal eden yayınlar farklı şekillerde karşımıza çıkabiliyor. İnternetin günlük hay...

Read More
Sep 11, 2017

Bölge Adliye Mahkemeleri ve İhtiyati Tedbir Kararları

İhtiyati tedbirler, kesin hükme kadar devam eden yargılama boyunca, davacı/davalının dava konusu ile...

Read More
Sep 05, 2017

Maaş Haczi Gelen İşçinin İş Akdinin Feshedilip Edilemeyeceği Sorunu

Mahkemeler işçi lehine yorum ilkesi ışığında işverence gerçekleştirilen fesihlerin haklı yahut geçer...

Read More
Aug 03, 2017

TBK Madde 347 Uyarınca Kira Sözleşmelerinde On Yıllık Uzama Süresi

Konut ve çatılı işyeri kiralarında kira sözleşmesinin sona ermesini takiben kiracı ve kiraya verenin...

Read More
Jul 27, 2017

Yargıtay Kararları Işığında İşletmesel Karar Kapsamında Yapılan Fesihler

İş Kanunu'nun 17. ve 18. maddeleri uyarınca İşletmesel Karar ile yapılan fesihlerde Yargıtay;...

Read More
Jul 18, 2017

Gönüllü Geri Çağırma Faaliyetleri

Üreticinin/dağıtıcının geri çağırma faaliyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi v...

Read More
Jul 03, 2017

Rekabet Hukuku Çerçevesinde Bilgi Paylaşımı

Rekabet hukuku çerçevesinde rakipler arasında geleceğe yönelik ve stratejilere ilişkin bilgilerin pa...

Read More
Jun 30, 2017

Şirketlerin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerince internet sitesi açma yükümlülüğü ve internet sitesinde asgari bulundurması gereken unsurlar

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 1524. maddesi uyarınca düzenlenen 28663 sayılı Sermaye Ş...

Read More
Jun 30, 2017

Hukuka aykırı olarak elde edilen kayıtların yayınlanması

Türk Hukuku’nda haberleşme hürriyeti, bu hürriyetin ihlali ile kişilerin telefon görüşmelerinin ve g...

Read More
Jun 19, 2017

Franchising İşlemlerinin Vergi Hukuku Yönünden İncelenmesi

Franchising,sözleşme ilişkisine dayalı olan ve franchising veren ile alan taraflar arasında kurulan...

Read More

ALL PUBLICATIONS