PUBLICATIONS

Most Viewed / Apr 01, 2018

Veri Sorumluları Sicili ve Kayıt Yükümlülüğü

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Veri Sorumluları Sicili Hakkında...

Read More
Jan 06, 2016

İş Sözleşmelerinde Cezai Şartın Uygulanabilirliği

Cezai şart, bir sözleşmenin yerine getirilmemesi veya eksik olarak yerine getirilmesi durumunda öden...

Read More
Jan 05, 2016

İş Hukukunda İbraname

İş ilişkisinde borcun ibra yoluyla sona ermesi ve ibranamenin geçerliliği 6098 sayılı Türk Borçlar...

Read More
Jan 01, 2016

Ticari İşletmenin Devri

Ticari işletmenin devri, 4 Şubat 2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6098 sayılı T...

Read More
Dec 23, 2015

İş Hukukunda Fazla Çalışma

4857 sayılı İş Kanunu (“Kanun”) ve 06.04.2004 tarih ve 25425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak y...

Read More
Dec 17, 2015

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı İncelemesi

Hızla gelişen bilgi toplumunun birer üyesi olarak her geçen gün hayatlarımız elektronik verilere dah...

Read More
Dec 08, 2015

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Hükümleri Uyarınca Ürünlerin Serviste Bekleme Süresi

I. GİRİŞ6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Kanunla ilgili olarak yayınlanan yönetme...

Read More
Dec 08, 2015

İşçinin Şirket Aracıyla Seyahat Etmesi Durumunda İşverenin Sorumluluğu

I. GİRİŞİşbu incelememizde, personelin, işvereni tarafından kendisine tahsis edilen aracı ile seyaha...

Read More
Dec 08, 2015

Ücretsiz Doğum İzninin Parçalar Halinde Kullanması

I. GİRİŞ Aşağıda yer alan incelememizde doğum yapan işçinin 6 aylık ücretsiz izin hakkının yasal tem...

Read More
Nov 09, 2015

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Şekil Unsuru

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin tarafları, yüklenici ve arsa sahibidir. Arsa payı ...

Read More
Nov 03, 2015

İnternet Üzerinden Yapılan Yayınlarda Tekzip Prosedürü

Cevap ve düzeltme olarak da bilinen tekzip hakkı, kendileri hakkında yapılan yayın içeriği nedeniyle...

Read More
Nov 03, 2015

Yabancı Şirketler Açısından Şube ve İrtibat Bürosu Arasındaki Farklar

Türk pazarında aktif rol oynamak isteyen yabancı sermayeli bir şirket Türkiye’de öncelikle şube mi...

Read More
Nov 01, 2015

Türk Borçlar Kanunu’nda Genel İşlem Koşulları

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) yürürlükten kalkan Borçlar Kanunu’ndan (“BK”) ayrıldığı...

Read More

ALL PUBLICATIONS