PUBLICATIONS

Most Viewed / Apr 01, 2018

Veri Sorumluları Sicili ve Kayıt Yükümlülüğü

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Veri Sorumluları Sicili Hakkında...

Read More
Jun 09, 2017

Sigortacılıkta Tahkim ve Sigorta Tahkim Komisyonu

Sigortacılıkta Tahkim ve Sigorta Tahkim Komisyonu 1.Sigorta Tahkim Komisyonu Kuruluş ve Mevzuatı...

Read More
Jun 09, 2017

İş Sözleşmesinde Esaslı Değişiklik ve Hukuki Sonuçları

Kanun koyucu, İş Kanunu’nun 22. maddesi ile işçinin sözleşmesinde yahut çalışmakta olduğu işyeri ile...

Read More
Mar 27, 2016

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Mesafeli Satış Sözleşmelerinin Temel Özellikleri ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) k...

Read More
Jan 26, 2016

Emergency Arbitrator Proceedings in International Commercial Arbitration

The Emergency Arbitrator is a newly set of provision established by ICC, in order to give efficency...

Read More
Jan 26, 2016

Uluslararası Tahkimde Şirketler Grubu Doktrini

Uluslararası hukukta, usulüne göre kurulmuş bir sözleşmenin tarafı olmayan tüzel kişilikleri sözleşm...

Read More
Jan 26, 2016

Arbitration in Turkey

In business, the problems may occur in many different ways such as the performance of the contract,...

Read More
Jan 26, 2016

Toplu İşçi Çıkarma

İşçi çıkarmanın toplu işçi çıkarma sayılması, 4857 sayılı İş Kanunda işçi çıkarılan işyerindeki işçi...

Read More
Jan 22, 2016

Kamu Spotu Yayını Nedir? Kamu Spotu Yayını İçin Başvuru Süreci Nasıl İlerlemektedir?

Kamu spotu, kamu kurum ve kuruluşları ile dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarınca hazırlana...

Read More
Jan 18, 2016

Kambiyo Senetlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kıymetli evrakların en önemli özelliği hakkın se¬nede bağlı olması ve senetsiz ileri sürülememesi ol...

Read More
Jan 11, 2016

Çalışanın İşverene Karşı Rekabet Yasağı

İşverenler tarafından iş sözleşmelerine eklenmek suretiyle işçiler aleyhine getirilen rekabet yasa...

Read More
Jan 11, 2016

Eş Zamanlı Olarak Sermaye Artırımı Ve Azaltımı İşlemleri

Şirketlerin ana sözleşmelerinde taahhüt etmiş olduğu sermaye miktarını iç ya da dış kaynaklarla yüks...

Read More
Jan 11, 2016

Tüzel Kişilerin Cezai Sorumluluğu

Hukuk kurallarınca yasaklanan ve yapılması veya yapılmaması cezai yaptırıma bağlanan eylemler suç te...

Read More

ALL PUBLICATIONS