PUBLICATIONS

Most Viewed / Apr 01, 2018

Veri Sorumluları Sicili ve Kayıt Yükümlülüğü

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Veri Sorumluları Sicili Hakkında...

Read More
Jun 26, 2015

Rekabet Hukukunda Dikey Anlaşmalar

Rekabet hukukunda dikey anlaşmalar, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanuna day...

Read More
Jun 23, 2015

İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Ve Unsurları

İşyerinde psikolojik taciz (mobbing), öğreti ve Yargıtay kararlarında, çalışanlara, işveren veya diğ...

Read More
Jun 01, 2015

İşçinin Ücretinde İndirim Yapılmasını Şartları

I. GİRİŞ Günümüzde, işverenlerin ekonomik koşulların olumsuzluğundan kaynaklanan sebeplerle maliyetl...

Read More
May 12, 2015

Marka İhlali Halinde Açılabilecek Davalar

556 Sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname’nin (“556 Sayılı KHK”) “Marka Ha...

Read More
Apr 28, 2015

Hukuki El Atma ve Dolaylı Kamulaştırma

Kamulaştırma Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 46. Maddesinde düzenlenmiştir. Anayasa’nın 46. Maddes...

Read More
Feb 22, 2015

Haksız Rekabet Durumunda Başvurulabilecek Hukuki Yollar

I. GENEL BİLGİ Haksız rekabete ilişkin düzenlemeler, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 54...

Read More
Feb 22, 2015

Sendikaların Yetki Tespit Süreci ve Yetki Tespitine İtiraz Davası

I. GENEL OLARAKSendikaların toplu iş sözleşmesi akdedebilmek üzere yetki başvurusunda bulunması ve b...

Read More
Feb 09, 2015

İşyeri Kiralarında, Kira Artışı Ve Tahliyeye İlişkin Yasa Hükümlerinin Değerlendirilmesi

İşyeri kiralarında, kira sözleşmesinde yer alan kira artış ve tahliye hükümlerinin geçerliliğinin il...

Read More
Jan 13, 2015

İkale Sözleşmesinin Geçerliliği Ve Hukuki Sonuçları

İş sözleşmesinin sonlandırılması amacıyla düzenlenecek olan ikale sözleşmesinin geçerliliği ve sonuç...

Read More
Jan 11, 2015

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu’nun Perakende İşletmeler ve Alışveriş Merkezlerine Etkileri

1. Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu’nun Perakende Sektörüne Etkileri Perakende Ticar...

Read More

ALL PUBLICATIONS